28-02-2017: Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Het innemen van een standplaats voor het uitdelen van eieren tijdens een actie van Scouting Zevenbergen op het middenhaventracĂ© in Zevenbergen op 8 april 2017 van 09:30 uur tot 16:00 uur (verzonden 23 februari 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.