28-02-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 15 februari 2017 tot en met 22 februari 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Middenweg 35A in Moerdijk  Bouwen van een parkeerdek  21 februari 2017
Noordlangeweg nabij 14 in Willemstad  Aanleggen van een inrit  21 februari 2017
St. Janstraat 7 in Standdaarbuiten  Bouwen van 4 woningen  21 februari 2017
s Heerenwei 1 in Zevenbergen  Plaatsen van een dakkapel en isoleren van de kap  21 februari 2017
Bloemendaalse Zeedijk 8 in Zevenbergschen Hoek  Bouwen van een nieuw distributiecentrum  21 februari 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.