28-03-2017: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Cafetaria-Brasserie Family GP, Molenstraat 17 in Fijnaart, voor het starten van de inrichting