28-03-2017: Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Het innemen van een standplaats voor de verkoop van (broodjes) haring, zuurwaren, gerookte vissoorten en frisdrank op de Benedenkade in Willemstad, wekelijks op zondag van 1 juni 2017 tot en met 17 september 2017 (verzonden 23 maart 2017)
  • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd door een mobiele kap- en pedicuresalon op de Stadhuisring in Klundert vanaf 1 mei 2017, wekelijks op woensdag van 12:00 uur tot 18:00 uur en op vrijdag van 09:00 uur tot 20:00 uur (verzonden 23 maart 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.