28-03-2017: Verkeersbesluit(en)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit hebben genomen:

  • Door plaatsing van haaientanden in de Gaasbeek een voorrangssituatie in te stellen op het kruispunt Keizersweerd – Gaasbeek te Zevenbergen;
  • Door plaatsing van de borden B4 en B5 van bijlage 1 van het RVV 1990, een voorrangssituatie in te stellen op het kruispunt Keizersweerd – Gaasbeek te Zevenbergen, waarbij het verkeer rijdende in de straat Keizersweerd voorrang heeft op het verkeer in de Gaasbeek.

Het bovenstaande verkeersbesluit ligt tot 9 mei 2017 ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 9 mei 2017 schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. In het bezwaarschrift vermeldt u het besluit en de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.