28-03-2017: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 15 maart 2017 tot en met 22 maart 2017 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres  Omschrijving project  Datum verzonden
Talingkreek 20 in Willemstad  Verbreden van de inrit bij de woning  17 maart 2017
Sint Jorisstraat 9 in Zevenbergen  Plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning  17 maart 2017
Blauwe Hoefsweg 1 in Klundert  Plaatsen van nieuwe kozijnen  21 maart 2017
Molendijk 7 in Standdaarbuiten  Gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning voor het oprichten van een loods  22 maart 2017
Witte Arend 13 in Zevenbergen  Plaatsen van een aanbouw aan de voorgevel  21 maart 2017
Noordschans 13 in Klundert  Vervangen van de voordeur door een kozijn met vast glas in voorgevel  16 maart 2017
Kwartiersedijk 46 in Fijnaart  Vervangen van de aluminium kozijnen in houten vensters en aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van de gevels en stucen van de gevels  17 maart 2017

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien. 

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.