29-05-2018: Mandaatverlening

Op 15 mei 2018 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester het volgende besloten:
Mandaat te verlenen aan de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) met betrekking tot de bevoegdheid het nemen van die besluiten die voortvloeien uit de opdracht van de gemeente aan de OMWB, vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant d.d. 12 december 2012 of zoals nadien gewijzigd, de model-dienstverleningsovereenkomst zoals vastgesteld door het algemeen bestuur eveneens op 12 december 2012 of zoals nadien gewijzigd, alsmede de tussen gemeente en OMWB overeengekomen uitvoeringsprogramma’s en bijzondere opdrachten.

De mandaatverlening betekent dat de genoemde functionaris namens het college en namens de burgemeester de genoemde bevoegdheden uitoefent.