29-05-2018: Vaststelling nadere regels

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 15 mei 2018 de Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties heeft vastgesteld.
De beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op
www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de nadere regels kunt u contact opnemen met dhr. P. Wiegel van het domein Mens en Maatschappij