29-11-2016: Evenementenvergunning

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:

  • Het houden van een kerstmarkt in de Zeven Schakels aan de Kasteelweg 4 in Zevenbergen op 16 december 2016 van 16:00 uur tot 21:00 uur en op 17 december 2016 van 10:00 uur tot 16:00 uur (verzonden 22 november 2016)
  • Het houden van een kerstmarkt in het kerkelijk centrum aan de Kerkring 1 in Fijnaart op 10 december 2016 van 10:00 uur tot 19:00 uur (verzonden 22 november 2016)
  • Het houden van een nieuwjaarsreceptie bij v.v. Kogelvangers aan de Grintweg 2 in Willemstad op 7 januari 2017 van 18:00 uur tot 00:00 uur (verzonden 22 november 2016)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.