29-11-2016: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Trondheim 32 in Klundert uitbreiden van de woning  20 november 2016
Oostelijke Randweg 40 in Moerdijk  realiseren van een kantoorruimte  23 november 2016
t Hooft 44 in Klundert  realiseren van een inrit  23 november 2016
St. Janstraat 7 in Standdaarbuiten  bouwen van 4 woningen  16 november 2016
s Heerenwei 1 in Zevenbergen  plaatsen van een dakkapel  17 november 2016
Zuidhaven 93 in Zevenbergen wijzigen van de bestemming naar wonen  22 november 2016


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Groeneweg 2 in Heijningen  vaststellen van een onderhoudsweg  17 november 2016
Boerendijk 27 in Fijnaart  realiseren van een uitbreiding van de varkenshouderij  17 november 2016

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.