29-11-2016: Intrekking ter inzage legging vaststelling hogere waarde, bestemmingsplan 'kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk'

Onder de bekendmakingen op de gemeentepagina in de Moerdijkse Bode van 19 oktober 2016 is de vaststelling van een hogere geluidswaarde voor drie woningen aan de Kadedijk te Fijnaart en voor twee woningen aan de Oude Kerkstraat te Standdaarbuiten gepubliceerd. Dit besluit is gerelateerd aan de ontwikkelingen in het bestemmingsplan ‘Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk’. Aangegeven is dat dit besluit vanaf 20 oktober 2016 voor 6 weken voor een ieder ter inzage ligt. De datum van 20 oktober is echter niet correct.

De ter inzage legging van de vaststelling hogere waarde kan pas starten met de ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk’. Dit betekent dat de bekendmaking op 19 oktober wordt ingetrokken en dat het besluit over de vaststelling van hogere waarden opnieuw ter inzage wordt gelegd op het moment dat ook het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk’ ter inzage wordt gelegd.