29-11-2016: Meldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend:

Activiteitenbesluit milieubeheer

  • Puratos N.V./S.A., Industrieweg 1 in Zevenbergen voor het veranderen van de inrichting
  • Van Happen Holding BV, Oostelijke Randweg 6 in Moerdijk voor het veranderen van de inrichting (ingediend als aanvraag Wabo, behandeld als melding Activiteitenbesluit)
  • Café De Bakkerij, Markt 7 in Zevenbergen voor het uitbreiden van de inrichting met een proeflokaal boven café
  • Van Driel Landschapsbeheer, Zuidlangeweg 2B in Oudemolen voor het veranderen van de inrichting