29-11-2016: Rectificatie

In de Moerdijkse Bode van week 45 (9 november 2016) stond onder “reguliere aanvragen voor een omgevingsvergunning” de volgende aanvraag:

Adres omschrijving project Datum ontvangst
Krukweg 1 in Heijningen  bouwen van een nieuwe vrijstaande woning  28 oktober ‘16

De aanvraag ziet op het bouwen (vervangen) van de bedrijfswoning welke is gelegen aan de Oude Heijningseweg 1 te Heijningen. Deze aanvraag wordt daarom verder in behandeling genomen met als bouwadres Oude Heijningseweg 1 te Heijningen.