29-11-2016: Vaststelling beleidsregels (of nadere regels)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat zij in de vergadering van 22 november 2016 de Nadere regel Re-integratie Participatiewet Gemeente Moerdijk heeft vastgesteld. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en is vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op https://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
De nadere regel treedt in werking op 1 december 2016 en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. De nadere regel re-integratie Participatiewet gemeente Moerdijk, van 30 juni 2015, wordt ingetrokken per publicatiedatum van de nieuwe nadere regel.
Voor nadere informatie over de beleidsregel kunt u contact opnemen met de heer T. Dierckx van de afdeling RMO-advies.