29-11-2016: Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 16 november 2016 tot en met 23 november 2016 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum verzonden
Industrieweg 1 in Zevenbergen  plaatsen van een leidingbrug tussen de bedrijfhal en te bouwen silo's 17 november 2016
Pastoor Verheijdenstraat 6 en Kerkring 1a in Noordhoek  omzetten van bedrijfsbestemming naar woonbestemming  17 november 2016
Okkerlaak 1 in Zevenbergen  plaatsen van een overkapping in de tuin op het terras  22 november 2016
Middenweg in Moerdijk  bouwen van een koel- en vriesmagazijn  18 november 2016
Havenkant 8 in Moerdijk  uitbreiden van een opslagruimte met kantoor (wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning)  22 november 2016
parkeerplaats Steelandstraat/Kerkstraat in Zevenbergen  kappen van bomen  17 november 2016

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien.

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.
Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.
De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.