30-01-2018: 1e wijziging van de verordening op de heffing en invoering van watertoeristenbelasting 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op
18 januari 2018 de 1e wijziging van de verordening op de heffing en invoering van watertoeristenbelasting 2018

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2018. Het besluit is opgenomen in het belastingregister 2018 op 19 januari 2018 onder nummer 10. De verordening ligt kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De verordening is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met B.M. de Bruin van het team Advies & Administratie tel. 14 0168.