30-01-2018: Vaststelling verordening Moerdijks Restauratie Fonds

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 18 januari 2018 de verordening Moerdijks Restauratie Fonds Moerdijk gemeente Moerdijk heeft vastgesteld. De verordening treedt in werking op 1 februari 2018  en ligt voor iedereen bij de receptie in het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.

Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met de heer B. Oudhuis van het Team  Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.