30-05-2017: Vertrokken naar onbekende bestemming

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

Geslachtsnaam  
en voorletters     
Geboortedatum   Adres          Datum beslissing
van Oosterhout, J.H.C 03-07-1972 Oude Heijningsedijk 101
4794 RD Heijningen
18-05-2017
Tamboer, J.P.L 14-02-1990   Kreekkant 24
4761 HW Zevenbergen
18-05-2017
Broere, S.M.T. 25-06-1982 Stationsstraat 44
4761 BS Zevenbergen
18-05-2017

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en wethouders.

Voor meer informatie, zie de website van de pagina bezwaar en beroep of van de Rechtbank Breda: www.rechtspraak.nl/rechtbank/Breda