31-01-2017: Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Plein 1940 7 in Zevenbergschen Hoek Plaatsen van een dakkapel  20 januari 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Adres Omschrijving project Datum ontvangst
Markweg Zuid 4A in Heijningen Revisievergunning 19 januari 2017

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.