31-01-2017: Standplaatsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning verleend voor:

  • Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd voor de verkoop bloemen op de carpoolplaats tussen Klundert en Zevenbergen wekelijks op zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. Na het ongewijzigd vaststellen van de nieuwe Winkeltijdenverordening mag de standplaats geldt de vergunning ook voor de zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur. Deze vergunning is geldig vanaf 1 februari 2017. (verzonden 24 januari 2017)
  • Het innemen van een standplaats met het spel “Eendjes vissen” op de Markt in Zevenbergen tijdens carnaval van 25 tot en met 28 februari van 12:00 uur tot 20:00 uur. (verzonden 25 januari 2017)
  • Het innemen van een standplaats op de Markt in Zevenbergen voor de verkoop van suikerwaren tijdens tijdens carnaval van 25 tot en met 28 februari van 12:00 uur tot 20:00 uur. (verzonden 25 januari 2017)
  • Het innemen van een standplaats op de Voorstraat in Fijnaart voor de verkoop van oliebollen op 25 februari 2017 van 07:00 uur tot 11:00 uur. (verzonden 25 januari 2017)

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het college van B & W van de gemeente Moerdijk. Deze termijn gaat in na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager.
Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk.
U kunt ook de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening is een soort kort geding. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: De Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda.

Voor meer informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving.