31-01-2017: Vaststelling verordening Reglement van Orde

De raad van de gemeente Moerdijk maakt bekend dat hij in zijn vergadering van donderdag 12 januari 2017 het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Moerdijk heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking op 1 februari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra.