31-01-2017: Vaststelling verordening op de vertrouwenscommissie

De raad van de gemeente Moerdijk maakt bekend dat hij in zijn vergadering van donderdag 12 januari 2017 de verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies, die klankbordgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt, heeft vastgesteld.
De verordening treedt in werking op 1 februari 2017 en ligt voor iedereen bij de receptie van het gemeentehuis ter inzage. Ze is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en vanaf het moment van inwerkingtreding te raadplegen op http://www.moerdijk.nl/regelgeving of via www.overheid.nl.
Voor nadere informatie over de verordening kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer H.D. Tiekstra.