Vaststellen budgethoudersregeling en mandatenregeling

Het college besluit:

  1. De (nieuwe) budgethoudersregeling vast te stellen.
  2. De budgethoudersregeling, vastgesteld bij besluit van 19 december 2017, per 1 januari 2021 in te trekken.
  3. De (geactualiseerde) mandatenregeling vast te stellen.
  4. De mandatenlijst, vastgesteld bij besluit van 11 december 2018 en 21 januari 2019, in te trekken

In de budgethoudersregeling is vastgelegd welke functionarissen door het college aangewezen worden als budgethouder en wat de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en (financiële) bevoegdheden zijn. In de mandatenregeling wordt vastgelegd welke (juridische) bevoegdheden van het college en de burgemeester gemandateerd worden aan de gemeentesecretaris, domeinregisseurs, teamleiders en medewerkers. De (nieuwe) budgethoudersregeling en de (geactualiseerde)  mandatenregeling zijn waar mogelijk – qua financiële en juridische bevoegdheden - op elkaar afgestemd.