Vaststelling belastingverordeningen 2021

Het college besluit:
De raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:

 1. verordening onroerende-zaakbelastingen Moerdijk 2021;
 2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2021;
 3. verordening rioolheffing Moerdijk 2021;
 4. legesverordening Moerdijk 2021;
 5. verordening lijkbezorgingsrechten Moerdijk 2021;
 6. verordening marktgeld Moerdijk 2021;
 7. verordening toeristenbelasting Moerdijk 2021;
 8. verordening watertoeristenbelasting Moerdijk 2021;
 9. verordening reclamebelasting Fijnaart 2021;
 10. verordening reclamebelasting Klundert 2021;
 11. verordening reclamebelasting Zevenbergen 2021
 12. regeling kwijtschelding Moerdijk 2021

Voor het belastingjaar 2021 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voorstel is tot stand gekomen met de begroting 2021 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijs-index van 1,8%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen. Voor het belastingjaar 2021 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voor-stel is tot stand gekomen met de begroting 2021 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijs-index van 1,8%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen.