Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 24 november 2020

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.