Voorstel aan de raad tot aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in verband met het invoeren van een verbod op carbidschieten

Het college besluit:
De raad voor te stellen de APV zodanig te wijzigen dat een verbod op het afschieten en vervoer van carbid opgenomen wordt.

Om de verhoogde werkdruk in de zorg niet verder te laten oplopen, is besloten de verkoop en het afsteken van vuurwerk de komende jaarwisseling te verbieden. Carbidschieten is geen vuurwerk als bedoeld in het (landelijke geldende) Vuurwerkbesluit en valt daarom niet onder het door het kabinet aangekondigde vuurwerkverbod. Carbid krijgt daardoor meer algemene bekendheid, ook in gebieden waar dit geen normaal gebruik is tijdens de jaarwisseling. Omdat carbid, net zo goed als vuurwerk, voor ongelukken (en daardoor extra werkdruk in de zorg) kan zorgen, is besloten om hiervoor via de spoedprocedure een verbod in te stellen door middel van aanpassing van onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV).