Vaststelling subsidie Kinderboerderij Zevenbergen 2019

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.