Samenwerkingsconvenant en privacy protocol Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het nieuwe samenwerkingsconvenant en privacy protocol van het Zorg- en Veiligheidshuis de Markiezaten
  2. Beide documenten voor akkoord te ondertekenen

Met dit besluit wordt ingestemd met het nieuwe samenwerkingsconvenant en privacy protocol van het Zorg- en Veiligheidshuis. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensdeling is het Zorg- en Veiligheidshuis verplicht om een samenwerkingsconvenant en een privacy protocol te hebben. Deze documenten zijn van belang om op een goede manier zorgvuldig gegevens uit te kunnen wisselen bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein. Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis mag alleen informatie uitgewisseld worden tussen partijen die het samenwerkingsconvenant en het privacy protocol ondertekend hebben.