Vaststelling subsidie Kinderboerderij Zevenbergen 2019

Het college besluit:

De subsidie aan stichting Kinderboerderij Zevenbergen over 2019 definitief vast te stellen op een bedrag van € 57.070, conform het reeds uitbetaalde voorschot.

Stichting Kinderboerderij Zevenbergen ontvangt jaarlijks subsidie voor de exploitatie van de kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en een bijdrage voor onderhoud. De uitvoeringsafspraken en doelstellingen zijn naar wens nagekomen. Daarom heeft het college besloten om de subsidie die de kinderboerderij in 2019 heeft ontvangen, definitief vast te stellen op € 57.070,-.
Het college heeft in de verleningsbeschikking besloten af te wijken en af te zien van de verplichting tot het aanleveren van een accountantsverklaring gezien de bedrijfsvoering van de Kinderboerderij. In plaats hiervan heeft het College gevraagd om verklaring van de kascommissie. Hieraan heeft de Kinderboerderij voldaan.