Verantwoording wijkgerichte, preventieve inzet wijkzuster 2019

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de verantwoording van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster 2019, ingediend door Surplus;
  2. Op basis van deze verantwoording de jaarlijkse subsidie vast te stellen op het eerder verstrekte bedrag van € 85.000; en
  3. Surplus door middel van de bijgaande brief te informeren over dit besluit

Sinds 2017 verstrekt de gemeente Moerdijk een subsidie ten behoeve van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster. In 2019 is een bijdrage van € 85.000 verstrekt, vanuit de visie dat de wijkzuster de vertrouwde en nabije persoon is voor bewoners van de gemeente Moerdijk en met name voor hulpvragers en mantelzorgers De wijkgerichte en preventieve inzet door de wijkzuster moet inwoners van de gemeente Moerdijk in staat stellen zorg en ondersteuning zoveel mogelijk zelf uit te voeren en/of inwoners in staat stellen zoveel mogelijk zorg en ondersteuning te voorkomen.  
Uit de verantwoording 2019 blijkt dat de acht wijkzusters van Surplus samen zo’n 20 uur per week bezig zijn met wijkgerichte en preventieve activiteiten in onze gemeente. Samen verzorgden zij zo ongeveer 20 (inloop) spreekuren per maand, zijn er zo ongeveer 630 preventieve contacten (vaak huisbezoeken) geweest, is de brede samenwerking in en deelname aan het lokale netwerk voortgezet, hebben de wijkzusters zich beziggehouden met het (mede) organiseren van gezondheidsmarkten en thema-avonden en werden er 2 á 3 gesprekken per week met mantelzorgers gevoerd. Ons college heeft vastgesteld dat de verstrekte jaarlijkse subsidie ten behoeve van de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzuster in 2019 is ingezet zoals vooraf is afgesproken.