Verweerschrift beroep bestemmingsplan Dintelmond.

Het college besluit:

In te stemmen met het opstelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.

Tegen het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan Dintelmond gewijzigd vast te stellen, is een beroepschrift ingediend bij de Raad van State. De gemeente is in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen. Het college besluit in te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.