Aanvullende Covid-19 beoordeling evenementen

De burgemeester besluit:

  1. Evenementen op een verantwoorde manier mee mogelijk te maken
  2. Indieners van meldingplichtige evenementen via de bevestiging van de melding te wijzen op de algemene Covid-19 richtlijnen en de verantwoordelijkheid van de organisator
  3. Aanvragers van vergunningplichtige evenementen bij de aanvraag een plan van aanpak te laten indienen waarin de aandachtspunten voor het verantwoord Covid-19 proof organiseren van het evenement is aangetoond.

Het college besluit:

  1. Aanvullende Covid-19 beoordeling evenementen voor kennisgeving aan te nemen.

Per 1 juli zijn evenementen weer toegestaan. Naast de bestaande beoordelingskaders (APV en Evenementenbeleid Moerdijk) gelden er aanvullende voorwaarden in verband met Covid-19.
Als er een evenement plaatsvindt, moet er sprake zijn van een verantwoorde situatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat voordat toestemming wordt verleend, door de organisatie inzichtelijk wordt gemaakt hoe het evenement op een verantwoorde wijze binnen de Covid-19 richtlijnen kan plaatsvinden. Hiervoor is een gemeentelijke aanpak ontwikkeld die door de burgemeester is vastgesteld. Uiteraard kunnen landelijke en regionale ontwikkelingen van invloed zijn op deze werkwijze en het uiteindelijk doorgaan van evenementen. Deze landelijke en regionale ontwikkelingen zijn leidend.