Het wijzigen van de samenstelling van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Moerdijk als bedoeld in artikel 3 van de Verordening bezwaarschrift

Het college besluit:

  1. De heer mr. W.J.H. Struijlaart te benoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie voor de periode 1 september 2020 – 1 september 2024.
  2. De heer mr. J.S.F.M. Bartels te benoemen als lid van de bezwaarschriftencommissie voor de periode 1 september 2020 – 1 september 2024.
  3. Mevrouw mr. M.M. Mutsaers te ontheffen uit haar functie als lid van de bezwaarschriften- commissie per 1 september 2020 in verband met het bereiken van de maximale zittings-duur van twaalf jaar.
  4. Mevrouw mr. A. Slagmolen op eigen verzoek te ontheffen uit haar functie als lid van de bezwaarschriftencommissie per 1 oktober 2020.

In de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Moerdijk is geregeld dat het college alvorens te beslissen op een bezwaarschrift wordt geadviseerd door een adviescommissie, de bezwaarschriftencommissie. Conform artikel 2 lid 2 van de Klachtenverordening gemeente Moerdijk fungeert de bezwaarschriftencommissie ook als klachtencommissie. De huidige bezwaarschriftencommissie kent vier leden. Wegens het vertrek van een tweetal leden dient een aantal nieuwe leden te worden benoemd. De vertrekkende leden worden ontheven uit hun functie.