Inrichtingsplan omgeving Stenen Poppen, Klundert

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen het inrichtingsplan voor de omgeving van de Stenen Poppen uit te voeren.
  2. De raad voor te stellen een krediet van €235.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het inrichtingsplan omgeving Stenen Poppen, op voorwaarde dat dit gedekt zal worden door een subsidie van de provincie Noord-Brabant van € 110.000 en het restant af te schrijven in 20 jaar. De kapitaallasten van € 8.125 per jaar te verwerken in de meerjaren-begroting 2021-2024 via de 1e begrotingswijziging 2021.

In 2018 heeft de raad de visie op de verdedigingswerken van Willemstad en Klundert vastge-steld. Met deze visie kan de gemeente prioriteiten stellen aan onderhoud en restauratie van de verdedigingswerken en richting geven aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling ervan.
Samen met de stadstafels, heemkundekringen, ondernemers en andere betrokken inwoners is de visie verder uitgewerkt in inrichtingsplannen voor Bastion Groningen, Willemstad, en de omgeving van de Stenen Poppen, Klundert. Ook is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een vaarrondje Klundert. Met name vanwege financiële redenen is besloten op dit moment alleen te starten met het inrichtingsplan voor de Stenen Poppen. De plannen voor Bastion Groningen en het vaarrondje Klundert zijn aangehouden.
Het inrichtingsplan voor de omgeving van de Stenen Poppen bestaat uit het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de vestingwerken en de aanleg van een loopbrug langs de Stenen Poppen. Naar verwachting is het inrichtingsplan in de loop van 2022 gereed.