Vrijgeven middelen stelpost nieuw beleid ten behoeve van fietsveiligheid

Het college besluit:

In te stemmen met het raadsvoorstel tot het vrijmaken van budget voor 2020 uit de stelpost nieuw beleid, ten behoeve van het aanbrengen van oranje coating van fietssuggestiestroken in het buitengebied.

Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel, waarin de raad wordt gevraagd om budget vrij te maken vanuit de stelpost nieuw beleid ‘beheer en onderhoud extra fietsroutes’ voor 2020. Vanuit dit budget worden oranje fietssuggestiestroken aangebracht, onder andere op de Maltaweg en het Sluispad-Noord.