Herstelbesluit project 120 – Logistiek Park Moerdijk - Vestigen voorkeursrecht op diverse private percelen

Het college besluit:

De gemeenteraad te vragen het raadsbesluit met als onderwerp ‘project 120 – Logistiek Park Moerdijk - Vestigen voorkeursrecht op diverse private percelen’ d.d. 5 november 2020 te her-stellen door het vervangen van de eerder besloten bijlagen door de juiste definitieve bijlagen, zoals bij dit besluit bijgevoegd. Hierdoor bevatten besluit en bijlagen dezelfde perceelsinforma-tie.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk heeft op 10 november 2020 het besluit genomen om de gemeenteraad te vragen tot herstel van het raadsbesluit met als onderwerp ‘project 120 – Logistiek park Moerdijk - Vestigen voorkeursrecht op diverse private percelen’ d.d. 5 november 2020. Abusievelijk waren er verkeerde bijlagen toegevoegd aan dat besluit. Met dit herstelbesluit voegt de gemeenteraad de definitieve bijlagen bij het besluit, waarmee besluit en bijlagen dezelfde perceelsinformatie bevatten. De belang-hebbenden hebben reeds de (juiste) definitieve perceelsinformatie ontvangen via de post. Er is geen sprake van een inhoudelijke wijziging van het besluit.