Beslissing op de bezwaren van Maltha Glasrecycling Nederland BV te Heijningen tegen een aan haar opgelegde dwangsombeschikking.

Het college besluit:
Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift tegen de last onder dwangsom van 23 augustus 2019 vanwege overschrijding van de maximaal toegestane hoeveelheid aan buitenopslag, gegrond verklaren en het primaire besluit herroepen door dit in te trekken.

Maltha Glasrecycling Nederland BV bewerkt glasafval. Het bedrijf overtreedt regelmatig de op haar bedrijf van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit maakte dat het college in 2019 meerdere handhavingstrajecten is gestart. Eén van deze trajecten heeft geleid tot het op 23 augustus 2019 opleggen van lasten onder dwangsom, onder andere vanwege het overschrijden van de maximaal toegestane opslaghoeveelheid op het buitenterrein. Tegen dit besluit maakte Maltha bezwaar. Conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften verklaart het college het bezwaarschrift gegrond en trekt zij het besluit in. Geconstateerd is dat opslaghoeveelheden voldoen.