Het wijzigen van de bebouwde komgrens Westkreekweg Fijnaart

Het college besluit:
De raad voor te stellen om de bebouwde komgrens op de Westkreekweg (Fijnaart) ter hoogte van de nieuw te bouwen Waterwijk (Fijnaart-West) te wijzigen en vast te stellen conform de bij dit besluit behorende situatietekening van 24 mei 2019.  
Aan de westkant van Fijnaart, tussen de Westkreekweg en Molenstraat, verrijst Waterwijk.
De werkzaamheden omtrent de voorbereiding en realisatie hiervan zijn in volle gang. De Waterwijk zal via de Westkreekweg ontsloten worden. Op dit moment ligt dit deel van de Westkreekweg buiten de bebouwde kom, waardoor er een maximumsnelheid van 60 km/uur geldt. Mede vanuit verkeersveiligheid bestaat de wens om hier de maximumsnelheid te verlagen.
Door de bebouwde komgrens te verleggen komt dit deel van de Westkreekweg, binnen de bebouwde kom komt te liggen, en kan een maximumsnelheid van 30 km/uur ingesteld worden.
Het wegvak is al volgens de landelijke richtlijnen, met een tweetal snelheidsremmende maatregelen, als 30 km zone ingericht:

  • De fietsoversteek, bij de huidige bebouwde komgrens, is verhoogd aangelegd (12 cm.);
  • De aansluiting met Waterwijk – Westkreekweg is een kruispuntplateau (12 cm.).

Het wordt een gelijkwaardig kruispunt, waarbij verkeer dat van rechts komt voorrang heeft.
Hierdoor moet het verkeer dat vanaf de Parallelweg komt en 60 km/uur mag rijden, afremmen naar 30 km/uur.