Jaarverslag 2019 en jaarrekening 2019

Het college besluit:
Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 vast te stellen ten behoeve van de controle door de accountant.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 zijn het sluitstuk van de budgetcyclus 2019. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over het verloop van 2019 met als vertrekpunt de begroting 2019. De voorlopige financiële uitkomst van de jaarrekening komt uit op een batig saldo van € 1.265.000. De bestemming van dit resultaat komt aan de orde bij de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2019 door de gemeenteraad op 9 juli 2020.