Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 28 april 2020

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.