Basissubsidie vrijwilligersorganisaties 2021 Kindervreugd

Het college besluit:

  1. Speeltuinvereniging Kindervreugd voor 2021 8 basissubsidies en 5 plussubsidies te verlenen met een totaal van € 10.260,-;
  2. De kosten te dekken uit de reguliere budgetten voor basissubsidies.

Wij geven als gemeente jaarlijks aan meer dan 250 organisaties subsidies. Om dit in goede banen te leiden stellen wij nadere regels op. Zo is voor organisaties helder waar zij aan toe zijn en welke doelstelling wij als gemeente hebben. Voor elke regel bestaat een uitzondering. Om hierop te kunnen handelen heeft het college de bevoegdheid om in uitzonderlijke situaties gemotiveerd af te wijken van de regels. Zo ook voor de nadere regels Basissubsdies Vrij-willigersorganisaties. Uit administratief praktische overwegingen is in de regels opgenomen dat een aanvrager maximaal 3 basissubsidies kan aanvragen. Voor alle aanvragen werkt dit goed, behalve voor Kindervreugd. Zij hebben een breed en divers aanbod dat zij eigenlijk in aanmerkingen moeten komen voor 8 basissubsidies. Omdat Kindervreugd voldoet aan het beleidsdoel van de nadere regels heeft het college besloten om een uitzondering te maken. Voor 2021 verleent het college de 8 basissubsidies met een totaal bedrag van € 10.260,-.