Constatering burgerheid.nl over: Informatie over de mogelijkheid van vrije besteding van de individuele inkomenstoeslag.

Het college besluit:

Akkoord te gaan met de beantwoording aan de heer Heijder, adviseur Burgerheid.nl, inzake de constatering over Informatie over de mogelijkheid van ‘vrije besteding van de individuele inkomenstoeslag’.

Op 16 september 2020 ontving de raadsgriffie en fractievoorzitters een brief van de heer Heijder, brugerheid.nl. Als onderzoeker heeft de heer Heijder onder alle gemeenten een inventarisatie gedaan naar de online informatie over de mogelijkheid van vrije besteding van de individuele inkomenstoeslag. In deze brief meldt de heer Heijder dat er op de website van de gemeente Moerdijk de passage over ‘de mogelijkheid van vrije besteding van de individuele inkomenstoeslag’ onjuist is. Het betreft hier de volgende passage:

‘Dit extraatje is bedoeld voor onverwachte uitgaven, bijvoorbeeld voor een nieuwe koelkast of wasmachine. Of om onverwachte rekeningen van te betalen.’

Deze passage komt niet overeen met hetgeen in de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Moerdijk staat. De constatering van de heer Heijder is juist. Deze passage zal worden aangepast in:

‘Jaarlijks bedrag voor langdurig lage inkomens (individuele inkomenstoeslag). Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u 1 keer per jaar extra geld aanvragen. Dit noemen we individuele inkomenstoeslag. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft’.

Ook is geconstateerd dat er op de website van de gemeente Moerdijk niet over de mogelijkheden van ‘de individuele inkomenstoeslag’ wordt geïnformeerd. Deze constatering is gedeeltelijk juist.
Op de website van de gemeente Moerdijk staat onder de velden Inwoners/Werk,-inkomen-en-schulden/Inkomenstoeslag, het product ‘individuele inkomenstoeslag’. Gezien het gegeven dat de uitvoering van onze participatiewet is ondergebracht bij een gemeenschappelijke regeling, Hart van West-Brabant, staat er een directe link die er voor zorgt dat onze inwoner op de juiste plek terecht komt, namelijk https://werkpleinhartvanwest-brabant.nl/jaarlijks-bedrag-voor-langdurig-lage-inkomens-individuele-inkomenstoeslag. Het aanpassen van deze informatievoorziening is hierom niet nodig.