Vaststelling besluitenlijst van de B&W-vergadering van 06 oktober 2020

Het college besluit:

De besluitenlijst vast te stellen met tekstuele wijzigingen.