Aanvraag starterslening

Het college besluit:
Vooruitlopend op de aan te passen verordening starterslening Moerdijk een uitzondering te maken en aanvrager een starterslening te laten aanvragen.

De verordening starterslening Moerdijk is vastgesteld op 13 oktober 2016. In deze verordening is vastgesteld dat de maximale kosten voor een nieuwe woning niet hoger mogen zijn dan € 225.000,-- (aankoopkosten en bijkomende kosten).
Er wordt een starterslening aangevraagd voor een woning van €227.000 excl. bijkomende kosten. Omdat aanvrager eigen geld kan inleggen is de benodigde hypotheek (incl. starters-lening) €209.000. Gezien de toegenomen koopprijzen van woningen de afgelopen jaren wordt voorgesteld de verordening starterslening Moerdijk aan te gaan passen. Aangezien het aangevraagde hypotheekbedrag lager is dan de gestelde koopgrens, wordt vooruitlopend op de gewenste aanpassing van de verordening, voor aanvrager een uitzondering gemaakt zodat hij de starterslening kan aanvragen.