Convenant tussen de gemeente Moerdijk en de Stichting Wmo-raad Moerdijk

Het college besluit:
Tot het afsluiten van een convenant met de Stichting Wmo-raad Moerdijk voor een periode van 4 jaar, ingaande 1 juni 2020

Met ingang van 1 juli 2017 is met de Stichting Wmo-raad Moerdijk een convenant afgesloten voor een periode van 4 jaar. In het convenant is vastgelegd hoe de Wmo-raad haar adviestaak uitvoert, welke procedure daarvoor geldt en hoe de Wmo-raad daarvoor door de gemeente wordt gefaciliteerd.
De looptijd van het convenant is nog niet voorbij maar er zijn een aantal wijzingen waardoor gemeente en Wmo raad het convenant graag opnieuw willen afsluiten. Er is sinds dit jaar een nieuw bestuur aangetreden en er zijn o.a. door de regionale samenwerking van de gemeente op het terrein van de Wmo aanpassingen in de werkwijze. De veranderingen in werkwijze worden nu vastgelegd in het convenant, het huidige convenant is verder in de basis overeind gebleven.