Proces kadernota en eerste bestuursrapportage.

Het college besluit:
In te stemmen met het raadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt:

  1. In te stemmen met het opstellen van een beperkte 1e bestuursrapportage 2020
  2. In te stemmen met het procesvoorstel om de commissie B&M informerend en opiniërend te betrekken bij de voorbereidingen van de Kadernota.
  3. Gezien de financiële situatie af te zien van kostenverhogende kadervoorstellen.
  4. In te stemmen met het, in afwijking van de financiële verordening, ontvangen van de Kadernota op 11 juni 2020 in plaats van 1 juni 2020.

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in stemmen met het opstellen van een beperkte 1e bestuursrapportage. Dit in verband met het samenvallen van het proces van de jaarrekening, de 1e bestuursrapportage en de kadernota en de financiële opgaven bij de kadernota, de actuele druk op de organisatie en het effect van de Coronamaatregelen.
Daarnaast is besloten om de raad voor te stellen om in te stemmen met een actief proces voor de kadernota. Gezien de financiële opgave willen college en raad hier graag gezamenlijk in optrekken tijdens twee commissievergaderingen B&M voorafgaand aan de behandeling in de raad op 9 juni 2020.

Met hetzelfde besluit heeft het college de raad voorgesteld dit jaar af te zien van het indienen van kostenverhogende kadervoorstellen.
Ten slotte heeft het college besloten de raad te verzoeken om, in afwijking van de financiële verordening, de kadernota op 11 juni 2020 te ontvangen in plaats van 1 juni 2020. Dit geeft het college iets meer tijd om de kadernota voor te bereiden.