Verschuiven aanleverdata aanvraag vaststelling 2019 en aanvraag verlening 2021 budgetsubsidies

Het college besluit:
Op grond van artikel 19 van de Algemene Subsidieverordening de aanleverdata voor de vaststelling 2019 en aanvraag verlening 2021 voor budgetsubsidies te verlengen naar 1 juli 2020.

In de algemene subsidieverordening staat opgenomen dat de aanvraag tot vaststelling 2019 voor 1 mei moet worden ingediend en de aanvraag tot verlening 2021 voor 1 juni. Budget-subsidies worden verleend aan organisaties die gemeentelijk beleid uitvoeren.
In de periode maart/april wordt gebruikelijk de laatste hand gelegd aan beide aanvragen. Met het Corona virus hebben de subsidie ontvangers er onvoorziene extra uitdagingen bij. Verschillende van aanvragers spelen een belangrijke rol voor ondersteuning van kwetsbare groepen in deze lastige situatie.
Om zowel de aanvragers van budgetsubsidies als de ambtelijke organisatie te ontlasten heeft het college daarom besloten om gebruik te maken van de hardheidsclausule uit de Algemene Subsidie Verordening. Deze hardheidsclausule geeft het college de mogelijkheid om in hele bijzondere onvoorziene omstandigheden af te wijken van de bepalingen uit de Algemene Subsidie Verordening.
Het college heeft besloten om zowel voor de aanvraag tot vaststelling als de aanvraag tot verlening voor alle budgetsubsidies de termijn te verlaten naar uiterlijk 1 juli 2020.
Dit geeft zowel de uitvoeringsorganisaties als de ambtelijke organisatie de tijd en ruimte om aan te passen aan de nieuwe situatie.