Zonnepanelenbeleid voor alle 155 monumenten en objecten in het beschermd stadsgezicht in de gemeente Moerdijk.

Het college besluit:

  1. Het zonnepanelenbeleid voor alle 155 monumenten in de gemeente Moerdijk en alle objecten in het beschermd stadsgezicht vast te stellen
  2. Geen vrijstellingsmogelijkheid van de legesverplichting voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op te nemen.
  3. De eigenaren van 55 objecten te informeren over het feit dat er op grond van het vastgestelde zonnepanelenbeleid in de toekomst geen toestemming gegeven kan worden voor het plaatsen van zonnepanelen.
  4. Niet handhavend op te treden tegen het zonder vergunning plaatsen van zonnepanelen maar deze 5 eigenaren te informeren over de voorwaarden.
  5. Niet handhavend op te treden tegen 2 eigenaren van objecten in de vesting en deze tot 1 mei 2020 te tijd te gunnen om een aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen.

Bij een volgende actualisatie van het bestemmingsplan vesting Willemstad het zonnepanelenbeleid opnemen.

Met het vraagstuk over duurzaamheid en energietransitie wordt er door inwoners steeds vaker gevraagd of er zonnepanelen geplaatst mogen worden. Bij de niet – monumentale woningen en objecten buiten het beschermde stadsgezicht, is dit vergunningsvrij. Bij objecten die liggen in het beschermde stadsgezicht van Willemstad en bij monumenten is dit niet vergunningsvrij.
Om snel de vraag te kunnen beantwoorden op welk object of op welke locaties wel of niet, en zo ja onder welke voorwaarden zonnepanelen kunnen worden toegestaan is beleid opgesteld.
Dit beleidsstuk is het resultaat van een afweging tussen duurzaamheidsbelangen, monumentale belangen en stedenbouwkundige belangen bij monumenten in de gemeente en alle objecten in het beschermd stadsgezicht van Willemstad.