Instelling Arbocommissie

Het college besluit:

  1. Per 1 september 2020 een Arbocommissie in te stellen;
  2. Het reglement Arbocommissie vast te stellen en op te nemen in het Personeelsreglement gemeente Moerdijk.

De Arbowet stelt eisen aan veiligheid, gezondheid en welzijn in bedrijven en organisaties. De gemeente Moerdijk stelt een Arbocommissie in die Arbobeleid ontwikkelt, vormgeeft en uitvoert. Hierdoor rust het Arbobeleid niet alleen op de schouders van de preventiemedewerker maar is het ingebed in de structuur van de organisatie.