Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering van 7 juli 2020

Het college besluit:

De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.